March 3, 2022

Skulderundersøkelse

Full can eller empty can? Skulderundersøkelse på 123 uten mystiske tester. Sigrid snakker med skulderekspert Dr. Niels Gunnar Juel.

 

Aktuelle ressurser

Retningslinjer skuldersmerter i primærhelsetjenesten - Juel et al. 2019 (Tidsskriftet 2019)

Psykologiske faktorer ved skuldersmerter - Chester et al. 2018 (British J Sports Med)

Trygg på skulder i primærhelsetjenesten - Veileder fra Helsebiblioteket

Powerpoint om skulderundersøkelse - Niels Gunnar Juel

Videoer om undersøkelse ved Fagbokforlaget

Videoer om undersøkelse ved UiO

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om skulderdiagnostikk og behandling i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-045, ORT-044-45-46, REV-063.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App