June 9, 2022

Akutte ryggsmerter

Akutte ryggsmerter! Legge seg ned eller ut å løpe? Neurontin? MR hot or not? Dr. Brox svarer.

Aktuelle ressurser

Oppsummering akutte ryggsmerter - Brox (Helsebiblioteket, 2021)

Videoer om undersøkelse ved Fagbokforlaget

Videoer om undersøkelse ved UiO

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om diagnostikk av rygglidelser i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-048, ORT-018, REV-010.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal.

May 26, 2022

Piriformis syndrom

Hva kan du om din indre pæremuskel? Hør vår episode om piriformis syndrom, Sigrid snakker med ekspert Dr. Niels Gunnar Juel.

 

Aktuelle ressurser

Kliniske trekk ved piriformis syndrom - Hopayain et al. (European Spine J 2010)

Behandling ved piriformis plager - Neeraj et al. (Anesth Pain Med 2021)

Powerpoint om piriformis syndrom - Juel 2022

Videoer om undersøkelse ved Fagbokforlaget

Videoer om undersøkelse ved UiO

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om hoftelidelser og behandling i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-051, ORT-025, ORT-031, REV-063.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal.

May 5, 2022

Laterale hoftesmerter

Laterale hoftesmerter er mer enn trokanterbursitt. En vanlig og plagsom tilstand, hva kan du om laterale hoftesmerter? Sigrid snakker med ekspert Dr. Niels Gunnar Juel.

 

Aktuelle ressurser

Kortikosteroider og trening ved laterale hoftesmerter - Mellor et al. 2018 (BMJ Sports Medicine)

Øvelser ved laterale hoftesmerter (fritt tilgjengelig)- Ganderton et al. 2018 (Journal of Womens Health)

Systematisk oversikt ved laterale hoftesmerter (fritt tilgjengelig) - Barrat et al. 2017 (BMJ Sports Medicine)

Powerpoint om laterale hoftesmerter - Niels Gunnar Juel

Videoer om undersøkelse ved Fagbokforlaget

Videoer om undersøkelse ved UiO

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om hoftelidelser og behandling i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-051, ORT-025, ORT-031, REV-063.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal.

March 3, 2022

Skulderundersøkelse

Full can eller empty can? Skulderundersøkelse på 123 uten mystiske tester. Sigrid snakker med skulderekspert Dr. Niels Gunnar Juel.

 

Aktuelle ressurser

Retningslinjer skuldersmerter i primærhelsetjenesten - Juel et al. 2019 (Tidsskriftet 2019)

Psykologiske faktorer ved skuldersmerter - Chester et al. 2018 (British J Sports Med)

Trygg på skulder i primærhelsetjenesten - Veileder fra Helsebiblioteket

Powerpoint om skulderundersøkelse - Niels Gunnar Juel

Videoer om undersøkelse ved Fagbokforlaget

Videoer om undersøkelse ved UiO

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om skulderdiagnostikk og behandling i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-045, ORT-044-45-46, REV-063.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal.

February 17, 2022

Skuldermyalgier

Skuldermyalgier er lett å få, men hvordan bli kvitt de? En vanlig tilstand som rammer flest unge voksne. Sigrid snakker med skulderekspert Dr. Niels Gunnar Juel.

 

Aktuelle ressurser

Engebretsen et al. 2015 - Norsk oppfølgingsstudie av nakke- og skuldersmerter (åpen tilgang i Pubmed)

Corp et al. 2021 - Oppsummering av europeiske retningslinjer for nakke- og korsryggssmerter (pdf fra PLOS One)

Babatunde et al. 2017 - Systematisk oversikt av behandling ved muskel-skjelettsmerter (pdf fra European journal of Pain)

Powerpoint om skuldermyalgier - Niels Gunnar Juel

Videoer om undersøkelse ved Fagbokforlaget

 

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om skulderdiagnostikk og behandling i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-045, ORT-044-45-46, REV-063.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal.

Bekkensmerter før og etter fødsel. Gjør trening susen? Sigrid snakker med ekspert Niels Gunnar Juel som har skrevet bok om bekkenplager.

 

Aktuelle ressurser

Powerpoint - Svangerskapsrelaterte smerter - av Niels Gunnar Juel

Trening etter fødsel - artikkel Robinson 2018

Plager i bekken og hofter - bok av Niels Gunnar Juel

Videoer om klinisk undersøkelse ved Fagbokforlaget

 

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om diagnostikk av smerter i bekkenområdet i FMR og revmatologi: FMR-051, REV-64.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal. Kontakt oss eller se vår hjemmeside www.fysmedupdate.no

January 20, 2022

Halebenssmerter

Koksygodyni? koksyggis? Ah. Hva kan du om halebenet? Sigrid snakker med ekspert Dr. Niels Gunnar Juel.

 

Aktuelle ressurser

Powerpoint - halebensmerter - av Niels Gunnar Juel

Metaanalyse om kirurgi halebensmerter - Sagoo mfl. 2021

Corticosteroid injection for coccydynia - Finsen mfl. 2020

Plager i bekken og hofter - bok av Niels Gunnar Juel

 

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om diagnostikk av smerter i bekkenområdet i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-051, ORT-018, REV-64.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal. Kontakt oss eller se vår hjemmeside www.fysmedupdate.no

October 30, 2021

Uspesifikke ryggsmerter

Hjelp! Uspesifikke ryggsmerter, hva gjør vi med de? Sigrid snakker med ryggekspert Aage Indahl.

 

Aktuelle ressurser

Uspesifikke ryggsmerter - Veileder i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Helsebiblioteket

Oppsummerende artikkelserie om korsryggsmerter - Lancet (2018)

Placebo-studie omtalt i episoden - Carvalho et al. (2016)

Placebo-studie ved ryggsmerter (5 års oppfølging) - Carvalho et al. (2021)

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om diagnostikk av rygglidelser i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-048, ORT-018, REV-010.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal. Kontakt oss eller se vår hjemmeside www.fysmedupdate.no

October 14, 2021

Patellofemorale smerter

Er runner's knee og løperkne det samme? Sigrid snakker med kneekspert dr. Alexandra Hott om patellofemorale smerter, også kalt fremre knesmerter.

 

Aktuelle ressurser

Patellofemorale smerter - Veileder i fysikalsk medisin og rehabilitering, Helsebiblioteket

Patellofemorale smerter - Oppsummering av A. Hotts PhD i Fysioterapeuten

Videoer om undersøkelse ved Fagbokforlaget

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om skulderdiagnostikk og behandling i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-052, ORT-032, ORT-039, REV-063, REV-064.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal. Kontakt oss eller se vår hjemmeside www.fysmedupdate.no

Røntgen viser artrose i AC-leddet hos de fleste under 50 år og kan være smertefullt hos noen. Sigrid snakker med skulderekspert Dr. Niels Gunnar Juel.

 

Ressurser

Videoer om undersøkelse ved Fagbokforlaget

PowerPoint - artrose i akromioklavikularleddet - av Niels Gunnar Juel

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om skulderdiagnostikk og behandling i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-045, ORT-46, ORT-47, REV-065, REV-066.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal. Kontakt oss eller se vår hjemmeside www.fysmedupdate.no

April 22, 2021

Skulderinjeksjoner

Et lite stikk eller to i skulderen løser de fleste problemer, eller…? Sigrid snakker med skulderekspert Dr. Niels Gunnar Juel.

 

Ressurser

Powerpoint - skulderinjeksjoner - av Niels Gunnar Juel

Videoer om undersøkelse ved Fagbokforlaget

 

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om skulderdiagnostikk og behandling i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-045, ORT-46, REV-063.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal. Kontakt oss eller se vår hjemmeside www.fysmedupdate.no

March 25, 2021

Subakromiale smerter

Smerter fra subakromialrommet, den vanligste skulderplagen. Kalles også  impingment syndrom, rotator cuff tendionpati og kronisk bursitt. Sigrid snakker med skulderekspert Dr. Niels Gunnar Juel.

 

Aktuelle ressurser

Ketola et al. 2017- Artroskopisk dekompresjon: 10 års oppfølging

Vandvik et al. 2019 - BMJ Guideline

Videoer om undersøkelse ved Fagbokforlaget

Powerpoint - subakromielle smerter av Niels Gunnar Juel

 

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om skulderdiagnostikk og behandling i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-045, ORT-044-45-46, REV-063.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal.

 

March 11, 2021

Rotator cuff rupturer

Den vanskelige rotatorcuffen. Hva gjør vi når den ryker? Sigrid snakker med skulderekspert Dr. Niels Gunnar Juel.

Aktuelle ressurser

Cochrane review 2019 - Kirurgi ved rotatorcuff rupturer

Moosmayer 2010 - Kirurgi vs fysioterapi ved små og moderate rotatorcuff rupturer

PowerPoint - Av Niels Gunnar Juel

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om skulderdiagnostikk og behandling i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-045, ORT-044, ORT-045, REV-063.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal.

 

February 27, 2021

Glenohumeralleddsartrose

Artrose i skulderleddet? Ja, ikke så sjeldent som mange tror. Sigrid snakker med skulderekspert Dr. Niels Gunnar Juel.

Aktuelle ressurser

Artikkel - BESS Care Pathway

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om skulderdiagnostikk og behandling i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-045, ORT-044, ORT-045, REV-063.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal.

February 27, 2021

Frozen shoulder

Smertefull og stiv skulder? Kan det være kapsulitt? Sigrid snakker med skulderekspert Dr. Niels Gunnar Juel. Dette er vår pilotepisode, så vi beklager litt lavere kvalitet.

Aktuelle ressurser

Cochrane review om injeksjoner

Videoer om undersøkelse ved Fagbokforlaget

For LiS-leger kan denne podcasten bidra til å oppnå læringsmål om skulderdiagnostikk og behandling i FMR, ortopedi og revmatologi: FMR-045, ORT-044, ORT-045, ORT-046, REV-063.

 

Ansvarlige for podcasten er legene Sigrid Skatteboe, Niels Gunnar Juel og Andreas Saga Romsdal.

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App